Skijališta Hrvatska

Žalosno ali istinito no hrvatska nema niti jedno pravo skijalište iako ima više od 300.000 hrvata zainteresiranih za skijanje koji svake godine posjeć‡uju europska skijališta. Kapacitete imamo, prirodni geografski položaj koji nam može osigurati dovoljne količine prirodnog snjega, čak imamo i kakvu takvu infrastrukturu, no nažalost nemamo na čelnim funkcijama i položajima ljudi koji su spremni to održavati i razvijati, a država je dodatno doprinjela zakonima i propisima bilo kakvo daljnje razvijanje skijališta.

Hrvatima je ostalo samo Sljeme, ali Sljeme nije skijalište već‡ obična skijaška staza koja ne može primiti sve zainteresirane građ‘ane. Hoć‡e li netko poduzeti nešto i hrvatima osigurati skijanje u domovini tek treba vidjeti?

Olimpijski centart na Bjelolasici sa svojim skijaškim stazama i postojeć‡om infrastrukturom sigurno bi mogao ostvarivati profit kako od domać‡ih tako i od inozemnih gostiju.

Skijanje Hrvatska | Skijanje Sljeme